Nagroda
To maksymalnie 6 miesięcznych Karnetów elektronicznych uprawniających do darmowego korzystania
(2x tyg.) z obiektów sportowych współpracujących z OK System.
Karnet elektroniczny to:
 • bezpłatny dostęp do ok. 3500 obiektów sportowych w całej Polsce 2 razy w tygodniu
 • możliwość trenowania aż 25 różnych dyscyplin sportu
 • łatwość korzystania – nie musisz mieć karty członkowskiej, a wejście do obiektu następuje za pomocą Twojego telefonu komórkowego
Sprawdź, gdzie w swojej okolicy możesz skorzystać z Karnetu elektronicznego.
Wystarczy kliknąć na wybraną grupę obiektów, aby powiększyć mapę.
Pełna lista obiektów znajduje się tutaj


Z OK System możesz również korzystać z obiektów, które pobierają opłaty. Ich lista znajduje się tutaj

W przypadku spełnienia warunków promocji, pierwszy Karnet elektroniczny otrzymasz do dnia 20 września 2018 r. Umożliwi Ci on korzystanie z obiektów sportowych już w październiku 2018 r.

Promocja „Aktywnie z kontem” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2018 r. Sprawdź Regulamin Promocji „Aktywnie z kontem”
Co zrobić, aby wygrać nagrodę?
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI


Rejestracji można dokonać do 15.07.2018
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO ONLINE


Wniosek o otworzenie Konta Osobistego
można składać do dnia 15.07.2018, a umowa
musi zostać zawarta do 31.07.2018
REALIZUJ TRANSAKCJE KARTĄ ORAZ
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA

W każdym z 6 miesięcy w okresie
sierpień 2018 r. - styczeń 2019 r. dokonaj łącznie:
transakcji bezgotówkowych kartą na min.200 zł,
min. 1 przelew w aplikacji GOmobile oraz zapewnij
wpływy na kwotę min. 1000 zł


KIEDY OTRZYMASZ PIERWSZY KARNET ELEKTRONICZNY?

Wszystkich laureatów o przyznaniu Karnetu elektronicznego poinformujemy e-mailem do dnia 18 września 2018 r.
Do 26 września 2018 r. załóż swój Panel użytkownika OK System. Dzięki temu możesz zacząć trening już od 01 października 2018 r.
Kolejne Karnety elektroniczne otrzymasz dzięki aktywnemu korzystaniu z Konta Osobistego w miesiącach wrzesień 2018 r. - styczeń 2019 r.Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
O koncie
Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji      Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Aktywnie z kontem”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Aktywnie z kontem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innymprzypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Aktywnie z kontem”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Aktywnie z kontem”: kontakt@aktywniezkontem.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Aktywnie z kontem” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem „Aktywnie z kontem” każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Ile wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości 378 zł (6 karnetów elektronicznych, o wartości 63 zł każdy). W tym celu należy spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem Promocji „Aktywnie z kontem”.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Aktywnie z kontem” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Aktywnie z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@aktywniezkontem.pl. Informacje o promocji „Aktywnie z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.aktywniezkontem.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie Nagród max. 6 Karnetów elektronicznych o łącznej wartości 378 zł w ramach Promocji „Aktywnie z kontem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.aktywniezkontem.pl w okresie od dnia 26.06.2018 r. do dnia 15.07.2018 r.,
(ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji,
(iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Aktywnie z kontem” („Regulamin”) w terminie od 26.06.2018 r. do 31.07.2018 r.
(iv) wykonania określonych w Regulaminie Promocji transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 200 zł w każdym z miesięcy sierpień 2018 r. – styczeń 2019 r.
(v) wykonania minimum jednego przelewu środków z tego Konta za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile w każdym z miesięcy sierpień 2018 r. – styczeń 2019 r.
(vii) otrzymania określonych w Regulaminie Promocji Wpływów na kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy sierpień 2018 r. – styczeń 2019 r.
(vii) posiadania Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.
Promocja „Aktywnie z kontem” obowiązuje od dnia 26.06.2018 r. do dnia 15.07.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Aktywnie z kontem” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97 538 318 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania Nagrody i wydania Nagrody, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą i odbywa się po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i po zaakceptowaniu go na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
 3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik, na etapie składania Formularza rejestracyjnego akceptuje Regulamin Promocji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
 4. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestniczenia w Promocji i otrzymania Nagrody/ Nagród oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie i ubiegania się oraz otrzymania Nagrody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcą danych Uczestnika jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do otrzymania nagrody i wydania nagrody oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.
 7. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 868 00 80 w dni robocze w godzinach 9.00 -17.00.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
 10. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.)